Partneři

Pořádá ArtProm ve spolupráci s ART Prometheus za finanční podpory hl. m. Prahy ve výši 1 000 000 Kč, Státního fondu kultury ČR, Městské části Praha 1 a Městské části Praha 7, pod záštitou radní hl. m. Prahy pro kulturu MgA. Hany Třeštíkové.