HIGHLY SPRUNG/gb 

URBAN ASTRONAUT

STŘEDA / 17.7. / 19:45
Výstaviště Praha v Holešovicích
Městský astronaut

Městský astronaut

Městský astronaut je pohled na budoucnost, jaká by mohla být…… problémy v důsledku znečištění ovzduší dospěly do kritického bodu. Existuje cesta zpět? Co se může městský astronaut dozvědět od obecenstva ohledně možných budoucích změn?

Městský astronaut kombinuje úchvatný design, před představením ve vzduchu neviditelný (používá se pohybující se létající stroj, který spouští herce z výšky asi 6 metrů), s jednoduchým příběhem a dojemným tanečním představením. Městský astronaut cestuje městy a hledá řešení environmentální katastrofy, která v blízké budoucnosti hrozí. Odpověď nachází v prostém setkání s mladou dívkou, která mu poskytne to, co mu schází……..naději.

Nová odvážná režie fyzického divadla vytvořená okolo jedinečné konstrukce je poutavá, okouzlující a podnětná. Společnost Highly Sprung se znovu zabývá celosvětovým problémem a vypráví jej tak, že se stává problémem osobním a motivujícím.

Délka představení: 30 minut

Highly Sprung Performance Company

Highly Sprung Performance Company

Highly Sprung byla založena v roce 2000 z potřeby použít měnící se silu fyzického divadla k vytvoření díla, které vzrušuje i inspiruje děti a mladé lidi. Mark a Sarah se spojili, aby vytvořili smysluplné dílo, které jedinečným způsobem spojuje jejich diváky a vyvolává debatu o opravdových světových problémech.

Highly Sprung je nyní tým tvořený skvělými silnými a různorodými umělci a je znám svými vynikajícími projekty, ve kterých spolupracují s více než 10 000 dětmi a mladými lidmi ročně.

V roce 2003 založili Mark a Sarah týdenní dílny pro děti a mladé ve věku 4-21 let. Poskytují tak zajímavé prostředí pro téměř stovku mladých lidí, aby mohli rozvíjet své fyzické síly a tvořivost prostřednictvím různorodých činností.

Přístup Highly Sprung k fyzickému divadlu vytváří fyzický jazyk, kterým vyprávějí příběhy, zkoumají různá témata, používají gesta, energii, riskantní dynamické pohyby, expresivní komunikaci a kladou důraz na týmovou práci v tvůrčím procesu. 

Celý proces vytváření díla je založen na tvoření; veškerá tvorba je původní a vzniká jako odpověď k určitému problému nebo příběhu a všichni členové skupiny mají v tomto tvůrčím procesu stejnou odpovědnost.

WEB