GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN

MALÉ PŘÍBĚHY VELKÉHO HRABĚTE DÍL 1.: JEŠITNÝ HRABĚ

ÚTERÝ / 14.7. / 18:00 
Výstaviště Praha
Ješitný hrabě

Ješitný hrabě

F. A. Špork byl synem hraběte Jana Šporka, generála císařských vojsk, který si svůj šlechtický titul vysloužil za třicetileté války za bitvu u sv. Gottharda (povýšen do šlechtického stavu byl roku 1667). Po svém otci, který nebyl jen výtečný válečník, ale také dobrý hospodář, zdědil František Antonín rozsáhlá panství a nemalou hotovost. Co ubírala na vážnosti Šporkova jména příliš krátká tradice šlechtického rodu, to začal mladý hrabě nahrazovat slávou svých činů.

A to zejména na poli umění. Tak se v jeho konání mísila touha na sebe upozornit a vydobýt si uznání a postavení mezi českou šlechtou s citem pro opravdové umělecké skvosty a ušlechtilou snahou povznést kulturní život v Čechách. Tato dvojlomnost se projevovala celkově i v jeho osobnosti: byl prý pyšný, ješitný, tvrdohlavý a hádavý, a zároveň šlechetný, štědrý, zbožný a dobročinný

Ctnosti i malichernosti hraběte Šporka, jednoho z největších mecenášů umění barokních Čech a zakladatele lázní Kuks, v pouličním představení s chůdami a živými loutkami. Plenérová trilogie z fiktivních deníků sekretáře hraběte Šporka podle knihy Berty Laufrové Život na Kuksu očima hofmistra Seemana. Podívaná pro celou rodinu!

Režie: Petr Hašek
Scénář: Geisslers na motivy Berty Laufrové
Dramaturgie: Helena Kebrtová
Scénografie: Jitka Nejedlá
Kostýmy: Jitka Nejedlá a Kristýna Šrolová
Hrají: Martin Bohadlo / Bartoloměj Veselý, Claudia Eftimiadisová, Petr Šmíd
GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN

GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN

Grandiózní, Energické, Inteligentní, Smyslně Svůdné, Laskavé, Empatické, Rytmické, Strhující, Hravé, Okázalé, Fantastické – a především komediální. Takové je divadlo, které vám hrajeme už patnáct let! Jsme nezávislý divadelní soubor, který ve své tvorbě propojuje staré tradice s živým, současným divadlem. K barokní inspiraci přistupujeme s autorskou svobodou, mísíme původní s novým, vzletné s přízemním, činohru, zpěvohru, loutkohru i tanec – tak, aby to nás (a tudíž i vás) bavilo. Geisslers Hofcomoedianten vznikli v roce 2002 při příležitosti založení festivalu barokního umění Theatrum Kuks. Východočeský Kuks se pak stal naší domovskou scénou. Od sezóny 2014/2015 hrajeme ve VILE Štvanice v Praze.