GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN

MALÉ PŘÍBĚHY VELKÉHO HRABĚTE DÍL 2.: O PODIVNÉ SVATBĚ DCERY HRABĚTE ŠPORKA

ÚTERÝ / 14.7. / 18:45 
Výstaviště Praha
O podivné svatbě dcery hraběte Šporka

O podivné svatbě dcery hraběte Šporka

Hrabě Špork neměl mužského dědice. Dospělosti se dožily pouze jeho dvě dcery. Marie Eleonora a Anna Kateřina. Marie Eleonora se oddala duchovnímu životu. Byla však velmi vzdělaná a řadu spisů, které F. A. Špork dával tisknout, překládala právě ona. Anna Kateřina se tak stala jedinou nadějí na pokračování hraběcího rodu. Aby nezaniklo jeho jméno, Špork dceřina manžela Karla Swéertsa (který byl zároveň jejím vlastním bratrancem) adoptoval. Rod s příjmením Swéerts-Sporck žije dodnes.

Ctnosti i malichernosti hraběte Šporka, jednoho z největších mecenášů umění barokních Čech a zakladatele lázní Kuks, v pouličním představení s chůdami a živými loutkami. Plenérová trilogie z fiktivních deníků sekretáře hraběte Šporka podle knihy Berty Laufrové Život na Kuksu očima hofmistra Seemana. Podívaná pro celou rodinu!

Režie: Petr Hašek
Scénář: Geisslers na motivy Berty Laufrové
Dramaturgie: Helena Kebrtová
Scénografie: Jitka Nejedlá
Kostýmy: Jitka Nejedlá a Kristýna Šrolová
Hrají: Martin Bohadlo / Bartoloměj Veselý, Claudia Eftimiadisová, Petr Šmíd
GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN

GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN

Grandiózní, Energické, Inteligentní, Smyslně Svůdné, Laskavé, Empatické, Rytmické, Strhující, Hravé, Okázalé, Fantastické – a především komediální. Takové je divadlo, které vám hrajeme už patnáct let! Jsme nezávislý divadelní soubor, který ve své tvorbě propojuje staré tradice s živým, současným divadlem. K barokní inspiraci přistupujeme s autorskou svobodou, mísíme původní s novým, vzletné s přízemním, činohru, zpěvohru, loutkohru i tanec – tak, aby to nás (a tudíž i vás) bavilo. Geisslers Hofcomoedianten vznikli v roce 2002 při příležitosti založení festivalu barokního umění Theatrum Kuks. Východočeský Kuks se pak stal naší domovskou scénou. Od sezóny 2014/2015 hrajeme ve VILE Štvanice v Praze.