GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN

MALÉ PŘÍBĚHY VELKÉHO HRABĚTE DÍL 3.: HRABĚ ŠPORK A ČERNÍ SOUSEDÉ

ÚTERÝ / 14.7. / 19:30  
Výstaviště Praha
Hrabě Špork a černí sousedé

Hrabě Špork a černí sousedé

Hrabě Špork se v otázkách víry nespokojoval s tehdejšími oficiálními katolickými výklady. Vyhledával zakázané spisy francouzských jansenistů a kvietistů a sympatizoval i s českými nekatolickými proudy, čímž se dostal do pozice odpůrce a protivníka mocného jezuitského řádu. Vedli spolu časté spory, nejprve kvůli stavbě křížové cesty a kalvárie v lese, kde hraničilo Šporkovo a jezuitské panství, později i kvůli Šporkově nelegální tiskařské a vydavatelské činnosti. Vyvrcholily roku 1730 obžalobou Šporka z kacířství a jeho šíření. Již předtím byl Kuks obsazen vojskem a Šporkovi byly zabaveny všechny knihy. Nyní mu hrozila ztráta veškerých statků, pokuta sto tisíc zlatých a doživotní vězení. Špork z celého soudního procesu nakonec nečekaně dobře vyvázl.

Ctnosti i malichernosti hraběte Šporka, jednoho z největších mecenášů umění barokních Čech a zakladatele lázní Kuks, v pouličním představení s chůdami a živými loutkami. Plenérová trilogie z fiktivních deníků sekretáře hraběte Šporka podle knihy Berty Laufrové Život na Kuksu očima hofmistra Seemana. Podívaná pro celou rodinu!

Režie: Petr Hašek
Scénář: Geisslers na motivy Berty Laufrové
Dramaturgie: Helena Kebrtová
Scénografie: Jitka Nejedlá
Kostýmy: Jitka Nejedlá a Kristýna Šrolová
Hrají: Martin Bohadlo / Bartoloměj Veselý, Claudia Eftimiadisová, Petr Šmíd
GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN

GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN

Grandiózní, Energické, Inteligentní, Smyslně Svůdné, Laskavé, Empatické, Rytmické, Strhující, Hravé, Okázalé, Fantastické – a především komediální. Takové je divadlo, které vám hrajeme už patnáct let! Jsme nezávislý divadelní soubor, který ve své tvorbě propojuje staré tradice s živým, současným divadlem. K barokní inspiraci přistupujeme s autorskou svobodou, mísíme původní s novým, vzletné s přízemním, činohru, zpěvohru, loutkohru i tanec – tak, aby to nás (a tudíž i vás) bavilo. Geisslers Hofcomoedianten vznikli v roce 2002 při příležitosti založení festivalu barokního umění Theatrum Kuks. Východočeský Kuks se pak stal naší domovskou scénou. Od sezóny 2014/2015 hrajeme ve VILE Štvanice v Praze.